2CV Onderhoud

 

Onderhoud

 

Een goed onderhouden auto maakt altijd een uitstekende indruk, niet alleen wat de wagen zelf, maar ook wat z’n bezitter betreft; bovendien bevordert het de instandhouding van het voertuig, hetgeen later, als de wagen van de hand wordt gedaan. in de prijs tot uitdrukking zal komen.

Wagen wassen

Tot de meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden behoort het wagen wassen.

Wanneer men in het weekeinde eens rondwaart en men ziet de vele zelfwassers die – aangemoedigd door de reklame van fabrikanten van reinigingsmiddelen – staan te soppen en te schuimen, dan krijgt men de indruk, dat er aan het inzicht omtrent het wagen wassen wel een cn ander ontbreekt.

Want al dat schuim mag dan wel spectaculair zijn en imposant lijken. met het wagen wassen heeft het niet veel te maken. Dat schuim is slechts een bijwerking, het maakt de wagen niet schoon, evenmin als men met schuim van scheerzeep z’n handen kan wassen.

Het beste reinigingsmiddel voor een auto is goed helder water, in niet te geringe hoeveelheden, hetgeen niet wil zeggen dat onder alle omstandigheden het gebruik van een auto-shampoo overbodig is.

Niet iedere zelfwasser zal over een waterslang beschikken en daarom moeten we onderscheid maken tussen het wassen met de slang en wassen met een emmer.

Voordat men aan het wagenwassen begint kan men het beste het inwendige van de auto reinigen: asbakjes ledigen en stof en vuil van de vloermatten verwijderen waarbij een stofzuiger goede diensten kan bewijzen,

Heeft men de beschikking over een waterslang, dan eerst de gehele auto natsproeien om het vuil gelegenheid te geven los te weken.

Nooit met een harde waterstraal op de carrosserie spuiten, want zand korrels daarop worden dan met grote kracht weggespoten en veroorzaken krassen in de lak.

De onderkant van de spatschermen spuit men met een harde waterstraal schoon,

Als het vuil is ingeweekt begint men de auto van boven naar beneden te wassen, waarbij men in de ene hand de waterslang houdt, die slechts een zwak tam straaltje water geeft en in de andere hand een spons, waarmee bet vuil wordt losgewreven en onmiddellijk daarop met de waterstraal wordt weggespoeld. Het
best in dit opzicht is een natuurspons,

175

omdat die het vuil het gemakkelijkst loslaat, maar ook een viscosespons is hiervoor bruikbaar. Een andere methode is een zachtharige rubberborsrel, die op de slang gemonteerd is. Men werkt hiermee weliswaar sneller doch minder nauwkeurig. Ook kan men inplaats van een spons een washand gebruiken, die men eventueel zelf kan maken van een oud stuk langharig bont, doch die ook in de handel verkrijgbaar is en dan gewoonlijk uit kunststofmateriaal is vervaardigd.

Bij de portierruiten er voor waken dat niet te veel water in de portieren dringt.

Wanneer men de auto op deze wijze geheel van boven naar beneden heeft gewassen is alle vuil verdwenen en vormt het zemen geen enkel probleem. Zemen is beslist noodzakelijk, want het water is meestal kalkhoudend, zodat wanneer niet gezeemd wordt lelijke witte kalkvlekken op de lak ontstaan.

De huidige wasinrichtingen waarbij soms niet gedroogd wordt of waarbij het drogen door warmtestraling of door verhitte lucht gebeurt scheppen in dit opzicht eveneens problemen.

176

omdat die het vuil het gemakkelijkst loslaat, maar ook een viscose¬spons is hiervoor bruikbaar. Een andere methode is een zachtharige rubberborstel, die op de slang gemonteerd is. Men werkt hiermee welis¬waar sneller doch minder nauwkeurig. Ook kan men inplaats van een spons een washand gebruiken, die men eventueel zelf kan maken van een oud stuk langharig bont, doch die ook in de handel verkrijgbaar is en dan gewoonlijk uit kunststofmateriaal is vervaardigd.

Bij de portierruiten er voor waken dat niet te veel water in de portieren dringt.

Wanneer men de auto op deze wijze geheel van boven naar beneden heeft gewassen is alle vuil verdwenen en vormt het zemen geen enkel probleem. Zemen is beslist noodzakelijk, want het water is meestal kalkhoudend, zodat wanneer niet gezeemd wordt lelijke witte kalkvlekken op de lak ontstaan.

De huidige wasinrichtingen waarbij soms niet gedroogd wordt of waarbij het drogen door warmtestraling of door verhitte lucht gebeurt scheppen in dit opzicht eveneens problemen.

176

De te gebruiken zeem moet van goede kwaliteit zijn en een afmeting hebben van tenminste 40 cm In het vierkant. Een dergelijke zeem is niet goedkoop en daarom
moet men er zuinig mee omgaan. Tijdens het drogen de zeem herhaaldelijk uitspoelen in helder water en uitwringen. Heeft men de beschikking over een
waterslang dan kan men het beste de slang met een dun straaltje in de emmer leggen, zodat de emmer steeds overloopt en het water voortdurend ververst wordt.

Voor de onderkant van de auto, zoals bijvoorbeeld de wielen moet men de goede zeem maar liever niet gebruiken, want de kans is groot dat de zeem daardoor vuil
en vet wordt. Een afgedankte huidhoudzeem is voor dit doel goed genoeg.

Nooit moet men een auto in de zon wassen dat geeft vlekken en strepen om de reeds eerder genoemde redenen, maar bovendien werkt iedere waterdruppel in de
zon als een brandglas. waardoor vlekken op de lak ontstaan, die men niet meer kan wegpoetsen.

Het meest gemakkelijk laat zich een auto wassen, die goed in de was zit. In de eerste plaats krijgt daardoor het vuil geen vat op de lak en spoelt bij het
wassen heel gemakkelijk weg, doch ook het water hecht zich niet aan de lak, zodat het zemen bijzonder gemakkelijk gaat.

Een enkele veeg met de zeem en de waterdeeltjes zijn geheel verdwenen. Om te beoordelen of de waslaag nog voldoende sterk is moet men als het regent kijken
naar de waterdruppels die zich op de horizontale vlakken van de auto vormen.
Zolang deze waterdruppels als kleine kraaltjes op het lakwerk blijven liggen verkeert de waslaag nog in uitstekende staat, maar wanneer zich grote druppels
vormen, die uitvloeien, waardoor het gehele oppervlak nat wordt is het hoog tijd een nieuwe waslaag aan te brengen.

Auto-shampoo

Auto-shampoo is van een geheel andere samenstelling dan de wasmiddelen die men in het huishouden voor het reinigen van vaatwerk gebruikt. Porselein en
aardewerk hebben een glazuurlaag die volkomen dicht is, doch de laklaag van een auto is poreus. Het water en kleine stofdeeltjes kunnen naar binnen dringen en
om deze poriën af te dekken dient de. waslaag. In verband hiermee is een auto-shampoo minder agressief en men moet daarom nooit geen huishoudwasmidde1en
voor het wassen van een auto gebruiken.

Zeker niet voor de linnenkap, want de geplastificeerde laag daarvan en ook de kleur worden door synthetische wasmiddelen aangetast. Voor de linnenkap en ook
voor de bekleding van de portieren mag men alleen autoshampoo, sunlight zeep of groene zeep gebruiken,

Afgezien daarvan verdient het regelmatig gebruik van een shampoo toch geen aanbeveling en is ook niet noodzakelijk.

Want als een auto goed in de was zit is de vuilaanhechting zeer gering en is wassen uitsluitend met water verre te verkiezen boven de toevoeging van een
reinigingsmiddel, omdat een shampoo, hoewel de fabrikanten het tegendeel beweren – toch altijd een gedeelte van de laag zal wegnemen.

177

 

 

Na langere tijd kan evenwel, door het rijden in een atmosfeer met uitlaatgassen b.v. een rokende diesel of door vuile neerslag. vooral wanneer men in de omgeving van chemische fabrieken woont, een aanslag op de lak ontstaan die niet alleen met water kan worden verwijderd.

In dat geval is een auto-shampoo een goede oplossing, bijvoorbeeld eens per 2 maanden.

Niet iedereen beschikt over een plaats of een ruimte in de onmiddellijke nabijheid van een wateraansluiting om z’n auto te wassen. In plaats van een slang zal men emmers moeten gebruiken. Maar ook in dat geval geldt, dat men voldoende helder water moet gebruiken en het aanvoeren en aanslepen van het water wordt daardoor een van de belangrijkste bezigheden.

Ook dan moet men het vuil eerst laten inweken omdat anders krassen ontstaan en bij het zemen helder water gebruiken om het vormen van strepen te voorkomen.

Toevoegingen aan het waswater, die er voor dienen een glanslaag op de lak achter te laten sorteren wel enig effect, doch kunnen moeilijk als een conserveringsmiddel worden beschouwd. Dergelijke middelen zijn niet voldoende om verwering van de laklaag te voorkomen.

178

Wagen in de was zetten

De was- en poetsmiddelen voor een auto zijn zo talrijk dat het voor een niet-ingewijde moeilijk is daaruit een goede keus te maken.

Voor enig inzicht op dit gebied dient de volgende verdeling:

1. wassoorten, die er uitsluitend voor dienen om een beschermende glanslaag aan te brengen. Uiteraard moet bij toepassing van deze was de lak nog in uitstekende
staat verkeren.

2. wassoorten, waaraan in geringe mate een slijp- en polijstmiddel is toegevoegd.

Deze soorten zijn bestemd voor auto’s waarvan de lak enigszins is verweerd en hier en daar doffe plekken vertoont.

3. polijstmiddelen, die men moeilijk als een was kan beschouwen, doch er uitsluitend voor dienen sterk verweerde laklagen te verwijderen. Wat de eerste soort betreft moet men weer een onderverdeling maken in:

a. vaste was zonder siliconen;

b. vaste was met siliconen;

c. vloeibare was.

Vaste was zonder siliconen

Wanneer men de vraag stelt welke van deze drie de beste is dan is dat zonder enige twijfel de Carnauba-was, die gewonnen wordt uit de bladeren van de Carnauba palm, die in Brazilië voorkomt, en geeft een zeer sterke waslaag met een prachtige glans en een grote houdbaarheid (4-6 maanden). Een nadeel van deze vrij stevige was is, dat zij zich moeilijk laat verwerken. Zowel het inwrijven als uitpoetsen kost vrij veel inspanning. Wanneer men deze was gebruikt moet men geen grotere oppervlakken inwrijven dan 40 cm in het vierkant. De was even in laten werken, en niet te lang wachten met het uitpoetsen, omdat het anders veel te moeilijk gaat. Aan het uitpoetsen goede aandacht besteden en flink uitwrijven. Wanneer men er de moed voor kan opbrengen wordt de inspanning ruimschoots beloond door het te bereiken resultaat.

 

 

 

Vaste was met siliconen

Teneinde aan het hiervoor genoemde bezwaar tegemoet te komen heeft men aan de was siliconenolie toegevoegd waardoor de was weker en smeuiger wordt en zich gemakkelijker laat verwerken. Het resultaat, dat hiermee verkregen wordt is eveneens goed, maar de houdbaarheid is geringer (2-3 maanden). Siliconen bezitten de eigenschap dat ze sterk water, afstotend zijn, hetgeen op zich een goede eigenschap is, doch de mogelijkheid bestaat dat door het wassen of door een regenbui de siliconen terecht komen op de voorruit, waaraan ze zich zeer stevig hechten en moeilijk te verwijderen zijn. Daardoor kan in een regenbui, vooral wanneer men de ruitenwisser aanzet, het uitzicht ernstig worden belemmerd en in verband daarmee kan men strijden over de vraag of men deze wassoort moet gebruiken.

Vloeibare was

Dit is een was, waaraan een oplosmiddel is toegevoegd en die bovendien vaak siliconen bevat.

Zowel het inwrijven als het uitpoetsen gaat veel gemakkelijker. De glans kan aanvankelijk goed zijn, doch loopt sneller terug in verband met de geringere
houdbaarheid.

180

In algemene zin kan men ten aanzien van de tijd die men aan het poetsen besteedt wel zeggen, dat hoe sneller men tot een goed resultaat komt hoe sneller dit ook
weer verdwijnt. Wat voor het wassen van de auto geldt, geldt ook voor het poetsen. Nooit in de zon, dat geeft geen goed resultaat en er ontstaan vlekken.

Vaste was met polijstmiddel

Voor auto’s waarvan er een doffe waas over de lak ligt moet men een was met polijstmiddel gebruiken. Zo’n was verwijdert de verweerde laag terwijl men
tegelijkertijd een glanzende oppervlak verkrijgt. Gewoonlijk staat dit wel op de verpakking aangegeven en meestal komt er dan het woord ,polish’ op voor.

In welke mate een dergelijk poetsmiddel de lak aantast merkt men vrij snel aan de hoeveelheid lak die de inwrijfdoek opneemt. Het is van belang daarop te
letten, ook in verband met de druk waarmee men wrijft. In het algemeen zijn deze soorten niet bijzonder agressief en het resultaat kan bijzonder goed zijn.

Polijstmiddelen

Polijstmiddelen tasten verweerde laklagen sterk aan. Het zijn de zogenaamde ,cleaners’ en men moet hiermee voorzichtig te werk gaan, want de mogelijkheid dat men door
de laklaag heen poetst en de grondlaag, die meestal al een andere kleur heeft te voorschijn komt is niet uitgesloten. Slechts in uiterste noodzaak wanneer de lak
heel erg verweerd is mag een dergelijk middel worden gebruikt. Na het verwijderen van de verweerde laag, moet dan alsnog een waslaag van de eerste soort worden aangebracht.

Poetsen met een polijstschijf

De zogenaamde .hobby-sets’ (een boortol met diverse hulpstukken) nemen hand over hand toe. Meestal is daarbij ook een polijstschijf, die voor het poetsen van auto’s wordt aanbevolen. Een bezwaar bij vele van deze hobby-sets is dat de boortol voor het poetsen met een te hoge snelheid draait. Daardoor kan de warmteontwikkeling mede door de druk die men op de boortol uitoefent te groot worden waardoor de laklaag beschadigt. Een ander nadeel is dat men op hoeken en op afrondingen gemakkelijk op de laklaag heen poetst. Komt er enig scherp of schurend deetje in de polijstschijf terecht dan merkt men dit niet en ontstaan lelijke krassen, die men niet meer kan wegpoetsen. In verband hiermee verdient het poetsen met de hand de voorkeur.

Teervlekken

Voor het verwijderen van teervlekken op de lak zijn z.g. “tar-removers”

Het gaat echter ook uitstekend met petroleum of met boter of margarine. Een tijdje laten inweken, zodat de teer oplost en kan worden weggewreven.

181

Chroomwerk

Chroomwerk ontbreekt vrijwel geheel aan een 2 CV, maar wel is er enig geëloxeerd aluminium. Geëloxeerd aluminium is aluminium, dat na eerst gepolijst te zijn langs galvanische weg van een zeer harde oxydelaag is voorzien, die zeef goed tegen weersinvloeden is bestand.

Regelmatig reinigen en af cn toe eens opwrijven, eventueel met een weinig was, is voldoende. Mocht het aluminium na verloop van tijd toch lelijk zijn geworden, dan kan men daarvoor een chroompoetsmiddel gebruiken.

Bij het aanschaffen van zo’n poetsmiddel moet men er op letten dat er twee soorten zijn, namelijk een ‘reiniger’ of ‘cleaner’ en een ‘polish’. De eerste bevat schuurmiddelen en dient om aanslag te verwijderen. Een ‘polish’ is een onschuldiger produkt, hoewel, meestal ook hieraan nog een polijstmiddel is toegevoegd.

In hoeverre zo’n poetsmiddel agressief is kan men zelf wel beoordelen door iets van de substantie op een glasplaatje uit te wrijven. Overigens moet men dergelijke middelen alleen gebruiken in gevallen van uiterste noodzaak.

182

 

 

 

ARMISOFT