2CV Wintervoorzorg

 

 

Wintervoorzorgsmaatregelen
Hoewel het rijden in de zomermaanden gcmakkelijker verloopt, behoeft dit in de
winter toch niet op ernstige moeilijkheden te stuiten, mits men maar de nodige
voorzorg neemt.
 

Dunnere olie
De grootste moeilijkheid, die zich kan voordoen is het starten tijdens
vorstperioden.
Het verdient dan aanbeveling de normale gebruikelijk SAE20 olie te vervangen
door een multigrade olie SAE 10W30. Daardoor gaat het starten belangrijk
gemakkelijker. Bovendien kan men onder deze omstandigheden tijdens het starten
het koppelingspedaal intrappen, wat eveneens het starten vergemakkelijkt omdat
bij ingetrapte koppeling de tandwielen in de versnellingsbak blijven stilstaan
en niet door de nog dikke en stijve olie behoeven te draaien.
Onder normale omstandigheden, dat wil zeggen bij normale temperaturen, kan men
het intrappen van de koppeling beter achterwege laten.

Portiersloten
Wanneer er door het wassen of door een regenbui wat vocht in het portierslot
je is gedrongen is er een gerede kans dat het slot tijdens vorstperioden
bevriest.
Een doeltreffend middel om dit te voorkomen is met een oliespuitje wat
onverdunde antivries in het slot te spuiten. Dit werkt min of meer smerend en
sluit het vastvriezen volkomen uit. Maar is het slot toch vastgevroren, wat dan?

Het meest eenvoudige middel is de portiersleutel verwarmen, ’t liefst met een
aansteker en anders maar met lucifers en de sleutel in het slot steken. Mogelijk
moet de sleutel wel twee- of driemaal worden verwarmd, maar het slot komt los.
Een warme rubber bedkruik tegen de portierkruk werkt ook uitstekend, en in
uiterste noodzaak uw warme hand, die dan wel lekker koud wordt.

Ruitensproeier
De ruitensproeier is een apparaat dat bij de minste of geringste vorst
dichtvriest en daarom moet men in de wintermaanden aan het water een speciaal
voor dit doel bestemd antivriesmiddel toevoegen, dat bovendien ook nog een
sterk reinigende werking heeft. Iedere garage of benzinestation heeft dergelijke
middelen in kleine plastic flaconnetjes in voorraad.
Eventueel kan men ook spiritus aan het watertoevoegen in de verhouding 1 : 3,
hetgeen wil zeggen 25%. spiritus en 75% water.
183

Portierrubbers
De rubberstroken voor het afsluiten van de portieren en het kofferdeksel zullen
eveneens vastvriezen wanneer het rubber water heeft opgenomen. Om dit te
voorkomen bestrijkt of bespuit men het rubber met silicone-compound dat in tubes
of in spuitbusjes verkrijgbaar is. Dit silicone-compound is sterk
waterafstotend, het houdt het rubber soepel en tast – dit in tegenstelling tot
glycerine – niet aan.

Handrem
Tijdens vorstperioden moet men de handrem niet aantrekken, maar liever de wagen
in de versnelling zetten. De mogelijkheid bestaat namelijk dat bij aangetrokken
handrem de remschoenen van de voorwiel¬remmen aan de remtrommels vastvriezen,
waardoor men de wagen met geen mogelijkheid van z’n plaats kan krijgen.

Bittac en Tectyl
De onderzijde van de auto is een punt waaraan in de winter bijzondere aandacht
moet worden besteed. Vooral het zout, dat op de wegen gestrooid wordt en de
pekel die daardoor ontstaat speelt hierbij een belangrijke rol, want de pekel
die in naden en kieren kan dringen kan het roestproces in ernstige mate
bevorderen.
Wat de 2 CV betreft, dient vooral aandacht te worden besteed aan de
carrosserie bodem, daar waar men de voeten plaatst, wanneer men op de
voorzittingen plaatsneemt. Er verzamelt zich daar vaak vocht onder de
vloerbedekking. Daarom van tijd tot tijd de vloerbekleding oplichten, de bodem
drogen en zonodig verven met een roestwerende verf.
Voor de roestbestrijding zijn er twee middelen, die hoewel ze hetzelfde doel
beogen, geheel verschillend van samenstelling zijn, namelijk Bittac en Tectyl.

Hierbij moet worden vooropgesteld, dat ‘Bittac’ en  ‘Tectyl’  merknamen
zijn, doch dat ze in garagekringen als soortnamen worden gebruikt. Men spreekt zelfs van
bitakken en rectyleren, waarmee men niet het merk, maar de methode bedacht.
Bittac is een produkt op bitumen-basis. Fluntkote van Shell, Rubbaseal van
Dunlop. Nox-Rush, Bostik en Teroson zijn soortgelijke produkten en in het
algemeen worden ze in dikkere lagen aangebracht, omdat ze dan naast de
roestwerende ook nog een geluiddempende eigenschap hebben.
Voorwaarde voor een goede aanhechting van de bitumen is, dat de te bewerken
delen geheel vrij van vet, vuil en roest moeten zijn, aan welke voorwaarden in
het algemeen een nieuwe auto slechts voldoet. Hoewel men voor deze produkten in
het algemeen claimt dat zij een blijvende bescherming geven voor de gehele
gebruiksduur, blijkt in de praktijk dat de laag weleens gaat scheuren of
afbrokkelen, daardoor gaat inwateren, zodat een roesten onder de beschermende
laag omstaat. Men. moet daar niet volledig op vertrouwen en controle blijft
geboden.
184
 

Ook worden deze produkten in de handel in gebruikte automobielen nogal eens
aangewend om ongerechtigheden, zoals een gelast en beschadigd chassis weg te
werken en te camoufleren.
Tectyl is een produkt op paraffine-basis en geeft door de dunnere laag, die min
of meer plastisch blijft een beter overzicht van de toestand van de onderzijde
van de auto. De laag is echter minder lang houdbaar en de bewerking moet eens
per jaar worden herhaald.
Zoals reeds werd opgemerkt is Tectyl een merknaam.
Soortgelijke produkten levert Shell onder de merknaam UBC (under body coating).
Esso noemt z’n produkt Rustban en ook Dinitrol is een soortgelijk produkt.

ML-methode
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het nog herhaaldelijk voor dat een auto
na langere tijd doorroest aan de onderzijde van de portieren, de drempelbalken
of in bepaalde hoeken aan de spatschermen. Her roesten komt dan van binnenuit en
wel vanuit de holle ruimten, die in iedere carrosserie aanwezig zijn en die
normaal niet bereikbaar zijn. In Zweden, waar de klimatologische omstandigheden
zoveel ongunstiger zijn dan in Nederland heeft omstreeks 1960 ir. Laurin in
opdracht van Motormarnnens Riksforbund, de Zweedse zusterorganisatie van de ANWB
in samenwerking met de diverse automobiel fabrieken een methode ontwikkeld,
waarbij het roestprobleem op zeer grondige en doeltreffende wijze wordt
bestreden. De werkwijze die men hierbij toepast staat bekend als de ML-rnethode
(M van Motormannens en L van Laurin). Daarbij wordt via gaten die ten dele
reeds in de carroserie aanwezig zijn en andere die volgens aanwijzingen van de
autofabrikant worden bijgeboord, een roestwerend preparaat in deze holle ruimten
gespoten. De vloeistof die hiervoor wordt gebruikt is van een andere
samenstelling dan die voor de onderzijde van de auto.
Het toepassen van deze methode vereist bijzondere ervaring en apparatuur en kan
daarom niet door een willekeurige garage of dealer worden uitgevoerd, maar
slechts aan een speciaal daarvoor ingericht station. In Nederland wordt de Ml.-meehode
in toepassing gebracht door Valvoline Oil Nederland N.V.,Waalhaven O.Z. 1,
Rotterdam (Tectyl) en door fa. Rinco, Prins Hendrikplein 5, Apeldoorn (Dinitrol).

Aan deze adressen kan men inlichtingen verkrijgen omtrent de plaatsen waar ML-stations gevestigd zijn.
2 CV’s, die na februari 1967 werden afgeleverd zijn door de fabriek volgens de ML-methode behandeld. Het daarvoor gebruikte produkt is Tectyl.
Het verdient voor deze wagens aanbeveling, voor zover het de onderzijde van de
wagen betreft de behandeling eens per jaar te herhalen. Voor de inwendige delen
van de carrosserie is dit pas na 3 jaar en vervolgens iedere 2 jaar
noodzakelijk.
Voor wens, die geen ML-behandeling hebben ondergaan zijn de kosten, inclusief
de onderzijde van de wagen ruim honderd gulden.
185

 

Dit bedrag is ruimschoots verantwoord, vooral wanneer men d auto langere
jaren denkt te bezitten. Maar ook op kort:e termijn zijn deze kosten
gerechtvaardigd, omdat een volkomen. roestvrije auto bij verkoop altijd een
hogere waarde zal vertegenwoordigen.

Herstellen van kleine lakschaden
Voor het herstellen van kleine beschadigingen kan men in de accessoire-handel
vrijwel voor iedere auto handige spuitbusjes met lak in originele kleuren
verkrijgen. Dergelijke spuitbusjes zijn voor dit doel goed bruikbaar, maar zo
eenvoudig als het in de reclamefolders wordt voorgesteld is het toch nier.
Altijd zal er aan het bijlakken een voorbewerking moeten voorafgaan.
Voor de 2 CV kan men de originele lak in spuitbusjes bij de Citroëndealer
betrekken.
De kleur is op een rond aluminium plaatje aangegeven met een codenummer (b.v.
AC136) en dit plaatje bevindt zich – wanneer men de motorkap opent – rechts
bovenaan op het schutbord.
Is het plaatwerk ingedeukt, dan eerst zo goed mogelijk uitdeuken met een rubber
hamer, daarna netjes bijkloppen waarvoor men over een kleine handtas (stuk
ijzer, waarmee men de te bewerken plaat ondersteunt) en een strekhamer moet
beschikken. Vervolgens de plaat oppervlakkig bijvijlen, oude lakresten
verwijderen en schuren. Na grondige reiniging een eerste plamuurlaag aanbrengen,
die niet te dik mag zijn. Laten drogen en dan bijschuren. Indien niet voldoende,
dan een tweede laag aanbrengen. Nooit proberen met een dikke laag ineens, maar
altijd dunnere lagen met tussentijdse droging. Daarna opnieuw schuren en wanneer
een en ander voldoende vlak is geworden een grondlaag (primer) met de kwast of
spuit aanbrengen. Na droging schuren met waterproof schuurpapier no. 360 of 400.
Na het schuren goed schoonspoelen, goed afdrogen en niet meer met de vingers
aanraken. Pas daarna de lak opspuiten. Nooit moet men de lak op het blanke
metaal aanbrengen, want dit houdt niet en de lak zal na verloop van tijd
afbladeren. Altijd moet eerst een grondlaag (primer) worden aangebracht.
Wannneer voor de lak een siliconen was is gebruikt dan ervoor zorgen, dat de
laklaag eerst grondig gereinigd wordt want door siliconen zullen blaasjes in de
nieuwe lak ontstaan. Daarna eerst afwassen met wasbenzine, daarna de lak
schuren met waterproof schuurpapier zodat de lak een dof en mat aanzien krijgt.
Dit laatste is voor een goede aanhechting van de lak, ook indien geen
siliconenwas is gebruikt, noodzakelijk. Zeer kleine beschadigingen, zoals die
bijvoorbeeld door steenslag ontstaan, kan men beter niet bewerken, want ze
worden, door ze bij te stippen met een penseel veel duidelijker zichtbaar. Beter
is het op deze kleine plekjes ter voorkoming van roest, wat was aan te brengen.
186
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMISOFT