Communicatie

MIJN EERSTE COMPUTER 

(2)

Communicatie met een teletype


 

“Een computer die niet kan communiceren is waardeloos”

 Vervolg op deel 1


.

Een computer moet communiceren en dat kan op verschillende manieren bv: een monitor of TV, een plotter of printer, maar het kan ook op afstand. Het bekendste voorbeeld van communicatie op afstand is het Internet, de GSM-netwerken enz.

Om enigszins te begrijpen hoe zo’n computer communiceert of afstand beschouwen we een simpele serieële interface
zoals die kon worden gebruikt voor de communicatie met een teletype, een op afstand bestuurbare schrijfmachine.

In het kort komt het er op neer dat de microprocessor (CPU) een byte naar een chip, die we UART noemen, stuurt, waardoor er op een pennetje wel of geen spanning komt te staan.

Stel dat er 5V op dat pennetje staat, dan gaat de transistor geleiden en zal de spanning op de teletype naar 0V worden getrokken. We noemen dat het startbit en nu kan het feest beginnen.

Stel we sturen de code 10110011 naar de Teletype (tt). We hebben nu de factor tijd nodig en drukken de snelheid van overdracht in baud (bits per seconde).  De snelheid van een tt is 110 baud en dat komt overeen met 10 karakters / tekens per seconde. De snelheid van een bitje is dan ongeveer 10 milliseconden.


Hierboven zien we een bittreintje met code 10110011. De lijn is hoog en de tt wacht totdat de lijn laag wordt. Dat is wat we gaan doen. We sturen een 0  (startbit) naar de UART en wachten 10 ms. Nu sturen we een 1 en wachten weer 10 ms. Dit gaat zo door totdat we de hele code hebben verstuurd. Ter afsluiting sturen we een 1, het stopbit.
Als we zo’n treintje moeten lezen gaat het als volgt: We wachten tot de lijn laag wordt en en vervolgens 5 en 10 ms. We zitten dan precies in het midden van het bitblok. We zien de lijn hoog, dus 1. We wachten weer 10 ms en  zien de lijn laag, dus 0. Dit doen we weer totdat er 8 bits zijn gelezen. Dan volgt een stopbit en staat de lijn weer hoog

Zo’n twintig jaar geleden was 110 baud nog een acceptabele snelheid en
om inzicht in seriële communicatie te krijgen prima. Nu zijn we verwend
met USB en internet waar de snelheden gigantisch zijn met allerlei
ingewikkelde protocollen, maar alles is terug te voeren op bovenstaand
verhaal dat ter verduidelijking is opgesteld.

mailto: info @
armisoft.nl

ARMISOFT