Kadet 03 Gereedschap

Gereedschap
Om zelf reparaties te kunnen uitvoeren moet men in de allereerste plaats over goed gereedschap beschikken. Met een verstelbare sleutel, een tang en een schroevedraaier gaat het niet.
Een verstelbare of Engelse sleutel geldt weliswaar als een universeel stuk gereedschap maar is in wezen een onding. De bek van de sleutel past maar zelden nauwkeurig en is bovendien door zijn verstelbaarheid vaak te ~root zodat men de betreffende moer of bout niet kan bereiken of wat ook vaak voorkomt er niet voldoende slag mee kan maken. Goed gereedschap is echter duur en men zal daarom een verstandige keus moeten maken die bovendien afhankelijk is van de werkzaamheden die men denkt uit te voeren.
Er zijn 5 soorten sleutels te onderscheiden t.w.: ringsleutels, dopsleutels, steeksleutels, pijpsleutels en, speciaal bij Opel, 12-kantige imbusstersleutels. Elk van deze sleutels heeft zijn voor- en nadelen. In het ene geval kan een bepaalde sleutel bijzonder geschikt zijn en in een ander geval volkomen onbruikbaar, afhankelijk van de omstandigheden.
Ringsleutel
Een ringsleutel heeft een inwendige vertanding met 12 hoeken. Deze sleutel die als een ring om de moer of de kop van de bout sluit heeft het voordeel, dat hij op alle 6 hoeken van de moer aangrijpt en daardoor voor een gelijkmatige krachtsverdeling zorgdraagt.
Dopsleutel
Een dopsleutel heeft evenals een ringsleutel een 12-hoekige inwendige vertanding maar is aan de bovenzijde afgesloten. In dit afgesloten gedeelte bevindt zich een vierkant gat. In dit gat kan men een hefboom steken en het is mogelijk hierbij een kniesleutel. een T-sleutel of zelfs een sleutel met een kniegewricht te formeren.
Bijzonder handig, maar nogal duur is een ratel. Men behoeft dan slechts de hefboom heen en weer te bewegen zonder daarbij steeds de dop op de moer te verplaatsen.
Steeksleutel
Een steeksleutel heeft in sommige gevallen het voordeel van zijn geringe dikte en een ander voordeel is de lage prijs.
Een nadeel is echter dat de bek van de sleutel slechts op 2 hoeken van de moer aangrijpt en de sleutel daardoor plaatselijk zeer zwaar belast wordt. Wanneer dan ook veel kracht moet worden aangewend is een ring- of dopsleutel te prefereren.
10

Het gereedschap, zoals dit bij elke nieuwe Kadett of Olympia wordt geleverd.

Voor de kleinere bouten en moeren zijn ze goed bruikbaar en speciaal voor de zeer kleine (7-10 mm). Voor deze kleine moeren moet men nooit een tang gebruiken, want daarmee worden alle zeskanten beschadigd, hetgeen later moeilijkheden geeft en bovendien tot een bijzonder slordige aanblik leidt.
Pijpsleutel
Een pijpsleutel is een ronde buis, waarvan de uiteinden tot een zeshoek zijn geformeerd. In de wand van het ronde gedeelte zijn gaten geboord waardoor men een pen steekt en waarmee men kracht op de sleutel kan uitoefenen. Een dergelijke sleutel zal men slechts gebruiken indien de andere sleutels geen mogelijkheden bieden. Ze komen zeker niet op de eerste plaats, doch geven onder bepaalde omstandigheden wel een oplossing.
Imbusstersleutels, 12 kantig
Deze sleutels worden gebruikt voor speciale bouten met inwendige stervertanding. Opel gebruikt deze bouten bij de motor, o.a. ter bevestiging van de cilinderkop op het motorblok en van het inlaatspruitstuk, de benzinepomp, het oliefilterhuis en het viegwiel in de maten MS en MlO. Waarom men dit heeft gedaan is niet geheel duidelijk. Misschien om produktietechnische redenen of om de leek, die meestal niet over imbussleutels beschikt, ervan te weerhouden deze bouten los te draaien.

Een imbussterbout, veel op de Kadett motor toe .. gepast, met bijbehorende sleutel.


11

Sleutels worden geleverd in twee verschillende maten.
Bij Engelse en Amerikaanse auto’s wordt dit aangegeven in Engelse duimen of inches; bij Europese auto’s in millimetermaten.
Een inch (1″) is gelijk aan 25,4 mmo
De maten worden aangegeven in breukdelen, zoals bv. 5/16″ of 3/8″. Millimetermaten van Europese auto’s vormen altijd een rond getal, 10, 13 of 17 millimeter.
Zoals uit onderstaand tabelletje blijkt komen de Engelse maten nooit overeen met de millimeterrnaten. Altijd is de sleutel te groot of te klein. Daarom moet men een sleutel van een Engelse maat nooit op een millimeterbout of moer gebruiken, omdat daardoor de zeskanten van bouten of moeren zullen worden beschadigd.
inches 1/4 5/16 3/8 7/16 mm
6,35 7,94 9,53 11,11 inchess
1/2 9/16 5/8 mm
12,70 14,29 15,87

Bij de Op el Kadett en Olyrnpia worden uitsluitend millimetermaten toegepast. Veel voorkomende maten zijn 8, 10, 11, 13, 15, 17 en 19 mrn. Het is daarom niet noodzakelijk zich een compleet stel sleutels aan te schaffen. Men kan een keuze maken, afhankelijk van de werkzaamheden, die men wil uitvoeren.
Schroevedraaiers (dwarsgleuf)
Wat voor een sleutel geldt, geldt in niet mindere mate voor een schroevedraaier. I-Iet platte gedeelte (het blad) moet nauwkeurig in de gleuf passen d.w.z. de juiste dikte en de juiste breedte hebben. Is dit niet het geval, dan kan men er niet voldoende kracht mee ontwikkelen. Boven~ien zal dan de schroevedraaier gemakkelijk uit de gleuf schieten, die daardoor beschadigt, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt de schroef nog los te draaien.
Daarom: goed passende schroevedraaiers gebruiken. Men zal er 3 nodig hebben: een kleine, een middelsoort en een grote.
Kruisgleuf schroevedraaier
Behalve de normale schroeven met een dwarse gleuf worden bij de Kadett ook kruisgleufschroeven toegepast. Hiervoor is een speciale schroevedraaier nodig. Het verdient aanbeveling er twee aan te schaffen, een kleine en een middelgrote.
Overig gereedschap
Voor het overige gereedschap zal men zelf een keuze kunnen maken,
doch aanbeveling verdienen:
1 combinatietang
1 waterpomptang
1 kuiptang (met zijdelingse bek) 1 hamer (300 g)
1 doorslag 1 beitel
1 bougiesleutel
1 set voelermaatjes
12

Bijzonder handig is ook een kruissleutel voor het de- en monteren van de wielen. Men werkt daarmee veel gemakkelijker dan met de sleutel, die bij het Op el-gereedschap wordt meegeleverd, want men kan er meer kracht mee ontwikkelen.
Een beiteltje en een doorslag zijn onmisbaar.
Nooit moet men met een schroevedraaier gaan hakken, want daardoor beschadigt men het gereedschap en het wordt daardoor voor het geeigende doel onbruikbaar.
Handig is ook een schroevedraaier met zeer korte schacht voor het afstellen van de carburateur.
Natuurlijk kan men het wat eenvoudiger houden dan hier werd opgesomd. Men kan het ook uitbreiden, maar daarvoor zal ieder naar eigen inzicht moeten beslissen.
Aanhaalkoppels
De kracht waarmee men een bout of een moer vastzet, noemt men een aanhaalkoppel en wordt uitgedrukt in kgm (kilogrammeters). Eigenlijk is het geen kracht, maar een draaimoment of koppel, maar om het niet al te moeilijk te maken zullen we dat maar buiten beschouwing laten. Om die kracht te kunnen meten moet men beschikken over een momentof torsiesleutel, waarop men de aangewende kracht kan aflezen.
De zelfsleutelaar zal in het algemeen zo’n sleutel, die nogal kostbaar is niet tot z’n beschikking hebben.
Een onoverkomelijk bezwaar is dat in de meeste gevallen niet, maar in die gevallen waarbij een laag aanhaalkoppel is voorgeschreven moet men toch bijzonder uitkijken dat men z’n eigen kracht niet onderschat en de bout of moer in kwestie te sterk aanhaalt. Het risico bestaat dan dat de bout breekt of in een nog ernstiger geval, de schroefdraad wordt beschadigd.

Een voorbeeld van extra aan te schaffen gereedschap, waaruit vanzelfsprekend naar eigen inzicht een keuze kan worden gemaakt: 1. oliekannetje ; 2. bankhamer (300 gram); 3. schroevedraaiers; 4. stel pijpsleutels; S. steeksleutels, 6. bougiesleutel; 7. kruissleutel (gemakkelijk voor het 105- en vastdraaien van de wielmoeren) ; 8. koudbeitel; 9. bandenspanningsmetertje 10. doorslag; 11. stel ringsleutels; 12. kniptang; 13. dopsleutels; 14. voelermaatjes; 1S. ratel, 16. combinatietang; 17. waterpomptang.

ARMISOFT