Water- en zuurstofvrij werken

 

 

 

Veel chemische processen zijn gevoelig voor zuurstof en ook water.

Om toch veilig te kunnen werken zijn veel technieken ontwikkeld.

Hier een beschrijving van de hevelfles in een laboratorium.

 


Hoe werkt het?

De fles is afgesloten; links met een klem op balljoint an schaal en rechts door de drieweg kraan.

We sluiten een stikstofleiding aan op de driewegkraan. Die leiding is gezekerd met een klein drukventiel (2 – 5 psi).

Na enige minuten van spoelen met stikstof wordt de kraan tegen de stikstofstroom in gedraaid dus tegen de wijzers van de klok.

Zorg dat de bovenste kraan helemaal open staat zodat de druk overal even hoog is.

Verwijder voorzichtig de klem links zodat stikstof door de balljoint kan stromen.

Aan die kant kan een flesje worden gehangen dmv een injectienaald die op een vaste verbinding is gemonteerd (gesoldeerd met zilver)

Aannemende dat het flesje is voorzien van een dop met gat en een rubber inlage kan dan aan de injectienaald worden geprikt maar niet voordat er eerst een naald is ingestoken om te voorkomen dat er bij stilstand van de gasstroom contaminatie ontstaat van lucht naar de fles.

Pas nadat het flesje een aantal minuten is gespoeld met stikstof uit de fles kan de bovenste kraan langzaam worden gesloten waardoor het flesje wordt gevuld.

Zodra het gewenste niveau is bereikt draaien we de bovenste kraan weer open, verwijderen het extra naaldje en daarna het flesje van de toevoer injectienaald.

Vermijd dus ten allen tijde contaminatie.

 

 

ARMISOFT